Lezingen, workshops en projecten

  projecten

  Workshops en lezingen

  • Workshop erfgoedwijsheid / emotienetwerken - 18 oktober 2019
   Voor het Historisch Museum Den Briel
   Opdrachtgever: Kunstgebouw Zuid-Holland
   Doelgroep: museumrondleiders en stadsgidsen
  • Workshop 'maak kinderen erfgoedwijs!' - 26 maart 2019
   Kick-off bijeenkomst Spoorzoekers: erfgoedleerlijn voor het basisonderwijs in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
   Opdrachtgever: Nationaal Glasmuseum Leerdam
   Doelgroep: leerkrachten, cultuurcoördinatoren, medewerkers van erfgoedinstellingen.
  • 2 workshops erfgoedwijsheid - 7 november 2018
   Inspiratiemiddag 2018
   Opdrachtgever: De Cultuurtrein
   Doelgroep: leerkrachten en directeuren van scholen en culturele instellingen
  • Lezing over erfgoed voor een 5 VWO-klas in Haarlem - 12 september 2018
  • Inleiding en workshop Erfgoedwijsheid - 4 september 2018
   Opdrachtgever: Kunstgebouw Zuid-Holland
   Doelgroep: coördinatoren van CMK projecten, gemeenteambtenaren, ICC-ers.
  • Workshop Erfgoedwijsheid - 27 maart 2018
   Opdrachtgever: Erfgoed Brabant
   Doelgroep: het team van Erfgoed Brabant
  • Workshop Erfgoedwijsheid - 13 november 2017
   Netwerkbijeenkomst met inhoud voor Brabantse educatieprofessionals
   Opdrachtgever: Erfgoed Brabant
  • Workshop Erfgoedwijsheid - 8 november 2017
   Conferentie Cultuureducatie Verbinden is de kunst in Hoeven
   Opdrachtgever: Erfgoed Brabant
   Doelgroep: ICC-ers en erfgoedmedewerkers
  • Lezing over immaterieel erfgoed in de klas - 7 juli 2017
   Masterclass Immaterieel erfgoed in het Openluchtmuseum Arnhem
   Opdrachtgever: Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland
   Doelgroep: erfgoedprofessionals
  • Inleiding en workshop Erfgoedwijsheid samen met prof. dr. Hester Dibbits - 23 juni 2017
   Expertmeeting over erfgoeddenken
   Opdrachtgever: LKCA
   Doelgroep: beleidsmedewerkers bij Provincies en Gemeenten
  • Workshop Erfgoedwijsheid samen met prof. dr. Hester Dibbits - 8 maart 2017
   Dag van de Cultuureducatie
   Opdrachtgever: LKCA
   Doelgroep: medewerkers van erfgoedinstellingen, leerkrachten, ICC-ers

  Zie voor losse projecten de menuknop.

  Zie voor leerlijnen deze pagina.

  __________________________________________________________________________________________________________________________________