Erfgoededucatie primair onderwijs

Lesmateriaal erfgoededucatie

Opdrachtgever: Netwerk Cultuureducatie Zeist

Doelgroep: groep 6 van het basisonderwijs

Sluit aan bij: geschiedenis, aardrijkskunde

Rol: concept, ontwikkeling, productie

Wat maakt een gebouw tot monument? Waarom wijzen we monumenten aan en wat zijn daarvoor criteria? Leerlingen denken na over mogelijkheden – zoals herbestemming – om monumenten voor de toekomst te bewaren. Er komt ook een Monumentenwachter in de klas. Hij vertelt over zijn werk en laat voorbeelden zien van oude bouwmaterialen en hoe daarmee om te gaan. De leerlingen maken uiteindelijk zelf een plan voor de herbestemming van een watertoren bij hen in de buurt.