Erfgoededucatie primair onderwijs

  Behouden, verbouwen, herbestemmen

  Lesmateriaal erfgoededucatie

  Opdrachtgever: Netwerk Cultuureducatie Zeist

  Doelgroep: groep 6 van het basisonderwijs

  Sluit aan bij: geschiedenis, aardrijkskunde

  Rol: concept, ontwikkeling, productie

  Wat maakt een gebouw tot monument? Waarom wijzen we monumenten aan en wat zijn daarvoor criteria? Leerlingen denken na over mogelijkheden – zoals herbestemming – om monumenten voor de toekomst te bewaren. Er komt ook een Monumentenwachter in de klas. Hij vertelt over zijn werk en laat voorbeelden zien van oude bouwmaterialen en hoe daarmee om te gaan. De leerlingen maken uiteindelijk zelf een plan voor de herbestemming van een watertoren bij hen in de buurt.