Erfgoededucatie primair onderwijs

Lesmateriaal erfgoededucatie

Doelgroep: groep 3 en 4 van het basisonderwijs

Sluit aan bij: geschiedenis en muziek

Rol: concept, ontwikkeling, productie

In De Troubadour op het plein wordt een verbinding gelegd tussen erfgoed en muziek. De kinderen leren over de middeleeuwse troubadour, die naar het dorpsplein kwam om nieuwtjes en spannende of romantische verhalen te zingen.
Met veel historisch beeldmateriaal over de Middeleeuwen, het dorp waar de kinderen wonen én met een optreden van een ‘echte’ troubadour.
Ontwikkeld samen met Kunst Centraal.