Erfgoededucatie primair onderwijs

  Erfgoed van jou en mij

  Speldje mannenkoor

  Opdrachtgever: Netwerk Cultuureducatie Zeist

  Doelgroep: groep 4 van het basisonderwijs

  Rol: concept, ontwikkeling, productie

  In dit project maken de kinderen kennis met cultureel erfgoed dat dichtbij hun eigen belevingswereld ligt. Er worden veel tastbare voorwerpen gebruikt, die de leerlingen kunnen vasthouden en onderzoeken, en waar ze zelf verhalen bij kunnen bedenken. Op die manier leren zij dat alledaagse voorwerpen betekenis kunnen krijgen door het verhaal dat erachter zit; ze leren dat voorwerpen een geschiedenis hebben.
  Bij het project zit een leskoffer met oude en vreemde voorwerpen. Samen proberen de kinderen te achterhalen waar deze dingen voor gediend hebben en door wie ze gebruikt zijn. Ze onderzoeken vorm, materiaal en leeftijd en bedenken of er inmiddels vervangers zijn voor dergelijke voorwerpen.
  De kinderen gaan thuis op zoek naar voorwerpen die voor henzelf betekenis hebben en waarom; en leren zo het verschil tussen algemene ‘officiële’ erfgoedvoorwerpen en ‘persoonlijk erfgoed’. Ze maken kennis met een rasverzamelaar uit Zeist en leren wat een museum is.
  Het project wordt afgesloten met het maken van een museum van de eigen voorwerpen en het doorgeven van het geleerde aan de ouders. Zo draaien we het begrip erfgoed: het doorgeven van generatie op generatie, eens om.