Erfgoededucatie primair onderwijs

Het Zeister natuurbad

Lesmateriaal erfgoededucatie

Opdrachtgever: Netwerk Cultuureducatie Zeist

Doelgroep: groep 4 t/m 8 van het basisonderwijs

Sluit aan bij: aardrijkskunde, geschiedenis, kunstvakken

Rol: concept, ontwikkeling, productie

Stap voor stap kennismaken met lokaal erfgoed

In de erfgoedleerlijn wordt veel gewerkt met verhalen. Verhalen waarin de kinderen zich kunnen inleven en van waaruit ze worden meegenomen naar de leerstof. Daarnaast zijn er veel tastbare voorbeelden en wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van originele bronnen. In de lessen de kinderen zelf betrokken als erfgoedmakers en erfgoedhoeders van de toekomst.
Daarnaast wordt aansluiting gezocht bij het vak geschiedenis, wat betekent dat per leerjaar erfgoed wordt behandeld uit tijdvakken die in dat leerjaar aan de orde komen. Waar mogelijk is er aansluiting bij het vak aardrijkskunde (historische geografie).
Indien van toepassing worden links gelegd met de landelijke geschiedeniscanon, en de regiocanon van Utrecht.

groep 4a: Voorwerpen met een verhaal - erfgoed van jou en mij

groep 4b: Op stap in Zeist - leuke uitjes in de jaren '30

Groep 5a: Werken in Zeist - Zeist in de jaren '50

Groep 5b: Leren in Zeist - Zeist in de jaren '50

Groep 6a: Zeist en het zand - van ijstijd naar middeleeuwen

Groep 6b: Monumenten in Zeist - behouden, verbouwen, herbestemmen

Groep 7: Slot Zeist - een vorstelijk huis

Groep 8: Zilver en zeep - industriƫle ontwikkeling in Zeist

 

Lees ook mijn artikel: 'Canon bij de les'.