Erfgoededucatie primair onderwijs

  Erfgoedwijs project met een erfgoedgemeenschap

  Lesmateriaal erfgoededucatie

  Opdrachtgever: Erfgoed Brabant

  Doelgroep: groep 7 en 8 van het basisonderwijs

  Sluit aan bij: geschiedenis, burgerschapsvorming

  Rol: concept, ontwikkeling, productie

  Erfgoed Brabant wilde zijn kennis over het (relatief nieuwe) concept 'erfgoedwijsheid' verbreden en verdiepen en vooral ook uitvinden of en hoe je dit kunt toepassen in het onderwijs. Ze vroegen mij een project te bedenken dat niet alleen erfgoedwijs was, maar ook 'echt Brabants'. Ze wilden heel duidelijk geen erfgoedwijs project dat je net zo goed ook in een andere provincie zou kunnen doen. Een provinciale erfgoedinstelling als EB ontleent haar kracht nu juist aan het feit dat ze het provinciale, lokale en soms heel plaatselijke erfgoed 'gebruikt'. Naast het project-ontwikkeltraject heb ik twee workshops over erfgoedwijsheid gegeven: een aan het team educatie en een aan het gehele team van Erfgoed Brabant.

  Ik heb een aantal ideeën voorgelegd en daaruit koos het team een project rond erfgoedgemeenschappen. Erfgoedgemeenschappen passen echt bij de provincie Brabant, en Erfgoed Brabant had er niet lang geleden een project in de vorm van een onderzoek en een aantal documentaires over afgesloten. Samen met een school in Oeffelt heb ik een lesprogramma ontwikkeld rond het Kloosterhuis in Sambeek en zijn bewoners. Hierin lag de nadruk nu eens niet op (de geschiedenis van) het klooster, maar op de bewoners (de erfgoedgemeenschap). Waarom steken zij zoveel tijd in dit erfgoed en waarom willen zij het graag doorgeven? De leerlingen zijn daarnaast ook bezig geweest met erfgoed in het eigen dorp. Voor zowel de leerlingen als de mensen van het Kloosterhuis was het een mooie ervaring en een leerzaam project.

   Overal zit een verhaal in