Erfgoededucatie voortgezet onderwijs

  Plan je eigen ruimte

  Lesmateriaal erfgoededucatie

  Doelgroep: 4/5 havo/vwo, 6 vwo

  Sluit aan bij: aardrijkskunde: ruimtelijke ordening en cultuurhistorie

  Plan je Eigen Ruimte is een landelijk erfgoededucatie project dat in elke provincie op eigen wijze is opgepakt. Voor de Provincie Utrecht heeft Jacquelien Vroemen voor Landschap Erfgoed Utrecht het bestaande project gereviseerd en uitgewerkt voor de Romeinse Limes, de Grebbelinie en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
  De leerlingen doen een geheel digitaal gestuurd onderzoek naar de inrichting van hun eigen omgeving. Ze bestuderen lokale en provinciale bronnen en nemen op basis daarvan een beslissing over de toekomst van hun directe omgeving.