Erfgoededucatie voortgezet onderwijs

Lesmateriaal erfgoededucatie

Doelgroep: 2 vmbo, havo, vwo

Sluit aan bij: geschiedenis, aardrijkskunde, ict

Rol: concept, ontwikkeling, productie

In dit project leren leerlingen het landschap rond hun woonplaats door een historisch-geografische bril lezen en gaan zij op zoek naar plaatsen waar de tijd nog tastbaar is. Het project is deels lesstofvervangend en sluit goed aan bij het onderdeel Het Nederlandse Landschap in de reguliere lesmethode. In de voorbereidende lessen maken de leerlingen kennis met de verschillende tijdlagen in het landschap. Daarna doen ze veldwerk. Hun kennis verwerken ze digitaal door het maken van een kaart met Quikmaps die uiteindelijk openbaar toegankelijk zal zijn.