Erfgoededucatie voortgezet onderwijs

  Tastbare Tijd

  Tastbare Tijd

  Lesmateriaal erfgoededucatie

  Doelgroep: 2 vmbo, havo, vwo

  Sluit aan bij: geschiedenis, aardrijkskunde, ict

  Rol: concept, ontwikkeling, productie

  In dit project leren leerlingen het landschap rond hun woonplaats door een historisch-geografische bril lezen en gaan zij op zoek naar plaatsen waar de tijd nog tastbaar is. Het project is deels lesstofvervangend en sluit goed aan bij het onderdeel Het Nederlandse Landschap in de reguliere lesmethode. In de voorbereidende lessen maken de leerlingen kennis met de verschillende tijdlagen in het landschap. Daarna doen ze veldwerk. Hun kennis verwerken ze digitaal door het maken van een kaart met Quikmaps die uiteindelijk openbaar toegankelijk zal zijn.