Visie

  Cultureel erfgoed en geschiedenis

  Cultureel erfgoed is niet hetzelfde als geschiedenis. Geschiedenis is dat wat geweest is. Cultureel erfgoed is dat, wat wij willen bewaren en doorgeven aan onze kinderen. Erfgoed is niet iets wat er ‘gewoon is’, het is iets dat wij uitkiezen. Cultureel erfgoed zegt daardoor iets over onszelf: het bepaalt mede onze identiteit, voor onszelf, en naar...

  Erfgoed en erfgoededucatie

  Met erfgoededucatie kun je een grote diversiteit aan werkvormen inzetten. Cultureel erfgoed kan gebruikt worden om de geschiedenis dichterbij te brengen en mensen het verleden te laten ervaren. Doordat het uitnodigt tot inleven in andere tijden en culturen, leer je om mensen en gebeurtenissen van verschillende kanten te bekijken...

  Erfgoededucatie op school

  Cultureel erfgoed kun je op verschillende manieren gebruiken in de les. Voordat je een project gaat ontwikkelen, moet je je afvragen welke doelen je daarmee wilt bereiken. Lesdoelen onderscheiden we meestal in leerdoelen en affectieve doelen: wat moeten de leerlingen kennen (ook wel: cognitieve doelen) en kunnen...

  Master thesis heritage education

  In de afgelopen twintig jaar heeft erfgoededucatie een vaste plek veroverd in een groot deel van het Nederlandse onderwijs. Het erfgoed(educatie)veld is echter versnipperd. Bovendien zijn er uiteenlopende ideeën over wat goede erfgoededucatie is en zou moeten opleveren. Deze twee omstandigheden, gecombineerd met het feit dat erfgoed zelf...