Enquête over erfgoedwijsheid onder leerkrachten

    Voorjaar 2020 heb ik een korte enquête over erfgoededucatie laten verspreiden onder leerkrachten van het PO. Ik heb dit gedaan omdat ik aan een artikel werkte over erfgoedwijze erfgoededucatie en de (on)mogelijkheid voor leerkrachten om daar iets mee te doen in de klas. Ik wilde iets meer weten over hoe leerkrachten denken over erfgoededucatie.
    Het artikel zal verschijnen in Cultuur & Educatie van het LKCA.
    De antwoorden op de enquête kun je hier downloaden.
    Ben je zelf ‘van een’ erfgoedhuis of andere organisatie die lesmateriaal voor het PO rond erfgoed ontwikkelt? Misschien kun je je voordeel doen met deze antwoorden. In de eerste plaats (en dit is zeker niet nieuw): zorg dat je programma’s duidelijk zijn en goed uit te voeren; behapbaar in logistieke, organisatorische en tijds-zin. Probeer waar mogelijk aan te sluiten bij thema’s op school. Dat betekent dat je maatwerk moet leveren, maar ook dat was, voor wat erfgoedonderwijs betreft, al bekend.
    En in de tweede plaats: er is volgens mij behoefte aan goed materiaal dat de diepte in gaat. Zolang programma’s organisatorisch en inhoudelijk écht goed te doen zijn, hoeven we het niet per se nóg leuker en spannender te maken. Ik denk ook te kunnen concluderen dat er vanuit deze leerkrachten niet meteen een vraag is naar meer ‘erfgoedwijze’ programma’s. Dat kan komen doordat men daar niet mee bekend is. Des te meer reden om door te gaan met het opleiden van professionals!